DR. M.BAYU SAHADEWA,SP.OT
Praktek : Rabu, 19 Juni 2024
  • Jam : 11:00-14:00 (SIANG)
  • Sisa Kuota BPJS : 18
Praktek : Kamis, 20 Juni 2024
  • Jam : 14:00-16:00 (SORE)
  • Sisa Kuota BPJS : 11
Praktek : Jumat, 21 Juni 2024
  • Jam : 11:00-14:00 (SIANG)
  • Sisa Kuota BPJS : 24
Praktek : Sabtu, 22 Juni 2024
  • Jam : 11:00-14:00 (SIANG)
  • Sisa Kuota BPJS : 0